Fælles politisk stemme

Fælles politisk stemme

Fælles politisk stemme

IFFD – Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmarks formål er at fremme samarbejdet både kommuner imellem og internt i kommunerne, blandt andet for at sikre at de meget store beløb, der hvert år bruges på idrætsfaciliteter i Danmark, bliver anvendt bedst muligt.

Gennem et medlemskab af IFFD får kommunerne en samlet, national stemme, der kan påvirke de rammer og retningslinjer, som har indflydelse på både den daglige drift og projekteringen af vores idræts- og fritidsfaciliteter.

Ved at skabe et forum, hvor vi sammen drøfter hvordan vi skaber de bedste idræts- og fritidsfaciliteter på tværs af kommunegrænserne, giver vi kommunerne en unik mulighed for at bidrage til udviklingen af mere bæredygtige idræts- og fritidsfaciliteter med højere udnyttelsesgrad og mere tilfredse brugere.

Debatmøder og konferencer bliver derfor en naturlig del af vores aktiviteter for det politiske niveau i kommunerne.

Vi har udfærdiget et strategipapir, der kort opridser vores primære fokuspunkter:

Strategi for IFFD


Skrevet af IFFD