Uddannelse og kompetenceudvikling

Uddannelse og kompetenceudvikling

Kravene til lederne i de danske idrætsfaciliteter er voksende, og vi forventer i højere og højere grad både innovation i opgaveløsningen, forståelse for kundeservice og markedsføring samt stor indsigt i budgetter og økonomistyring fra vores centerledere.

Til gengæld viser forskningen, at ledere i idræts- og fritidsfaciliteter ikke i samme grad som ledere af andre kommunale institutioner (som daginstitutioner, skoler og plejecentre) har taget en lederuddannelse. Således har kun 12 % af ledere i idrætsanlæg taget en diplomlederuddannelse (jf. "Organisering, Styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark" v. Peter Forsberg, Evald Bundgård Iversen og Jens Høyer Kruse, SDU).

Vi mener, at vi som ejere og driftsherrer af idræts- og fritidsfaciliteter har et ansvar for at sikre at vores ansattes uddannelsesniveau matcher de forventninger og krav vi stiller til dem, og vi er derfor glade for at være en del af styregruppen for Idrættens Udviklings Centers samlede uddannelsestilbud til ledere og ansatte i Idræts- og Fritidsfaciliteter.

Idrættens Udviklings Center tilbyder akademi- og diplomuddannelser til både ledere og ansatte i Idræts- og Fritidsfaciliteter, med mulighed for at sammensætte en uddannelse, som passer til den enkeltes ønsker og behov. 

Uddannelse på dagsordenen

Samtidig vil vi på årets events i IFFD have fokus på uddannelse og kompetenceudvikling, og vi har derfor inviteret en række spændende debattører til en paneldebat under SportsFair 2019.

Vi ønsker at drøfte vores krav og forventninger til fremtidens medarbejdere og hvordan vi kan løfte deres kompetencer i en grad, så de kan honorere (og overgå) vores forventninger.


Skrevet af IFFD