Fagligt forum for både ledere og ansatte

Fagligt forum for både ledere og ansatte

Foreningen afholder jævnligt temadage og konferencer, der målrettes hhv. kommunens politikere, ledelse og ansatte på idræts- og fritidsområdet.

I efteråret 2018 er IFFD medarrangør på en temadag om kunstgræs, hvor vi i samarbejde med KL og IAKS Nordic sætter fokus på de mange problemstillinger omkring kunstgræsbaner.

Lene Dybdal repræsenterer IFFD i dagens paneldebat.

Temadag om kunstgræs

 

I foråret 2019 er IFFD medarrangør på brancheudstillingen SportsFair 2019, hvor vi sammen med IDAN, Lokale- og Anlægsfonden og Dansk Svømmebadsteknisk Forening samler en række spændende talere, der kan give inspiration til udviklingen af bæredygtige idrætsfaciliteter.
http://www.sportsfair.dk/

 

Vi indgår desuden i styregruppen for Lederuddannelse for ansatte på fremtidens idrætsfaciliteter, der udbydes af Idrættens Udviklings Center, hvor vi bidrager til at kvalitetssikre uddannelsen.

https://www.iffd.dk/uddannelse

 

For både kommunens centrale medarbejdere og den enkelte idrætsfacilitet vil der være rig mulighed for at finde inspiration, faglig udvikling og netværk i foreningens regi.


Skrevet af IFFD