Tværkommunal tænkning

Initiativet ligger hos IFFD

Henrik Brandt: Hvem tager initiativ til det tværkommunale samarbejde?

 

Konference om tværkommunal tænkning samlede fagfolk fra hele landet.

”Er tværkommunalt arbejde uden problemer?” spurgte Henrik Brandt, tidligere Idrættens Analyseinstitut og nu selvstændig konsulent med stor ekspertise inden for idrætsfaciliteter. Han gav (selvfølgelig) selv svaret og pegede på nogle åbenlyse fordele ved, at hver kommune ”går selv”.

Først og fremmest er økonomien en spore, for det er sjældent, at en kommune står med hele regningen selv, når der at bygget nye idrætsfaciliteter. En stor del af finansieringen kommer udefra, hvorfor det kan blive en fordel for kommunen at få tilført store beløb. Man får penge samtidig med at man giver penge ud.

Dertil kommer det følelsesmæssige, at man så at sige sætter sin by eller kommune ”på landkortet”, når man investerer store beløb i idræt.

Denne problematik ser man inden for fodboldens verden, hvor der bygges stadions i takt med, at lokale klubber rykker op i rækkerne – og især når det store mål, superligaen, er nået. Her kommer idrættens organisationer med en række (dyre) krav til stadion, og byggeriet går i gang. Alle jubler over, at byen er kommet i superligaen, og pengene kommer også, eller rettere nogen af dem gør.

Tilbage står, om det er sporten, der skal definere forretningen. Henrik Brandt mener nej, og peger på, at gør opmærksom på, at det tværkommunale samarbejde vokser ud af faglighed og uddannelse, så både medarbejdere og politikere kan danne en kvalificeret modpart til interesseorganisationerne. Formålet er, at man sikrer, at det ikke er nogle få eller en enkelt idrætsform, som sluger alle pengene i det kommunale budget.

Man må også gøre op med en anden udbredt misforståelse: at flere faciliteter af sig selv giver flere idrætsaktive – et forhold politikerne selv må drage deres konklusioner ud fra.

Under alle omstændigheder er der masser af muligheder i et samarbejde på tværs af kommunegrænser og forvaltninger. Det er oplagt at f.eks. mountainbikeruter lægges, hvor det er mest hensigtsmæssigt og i samarbejde mellem kommunerne, store idrætsanlæg bør kunne bruges af borgere i nærheden uanset kommunegrænser, men det største potentiale ligger måske inden for udvikling, innovation og erfaringsudveksling.

”Det er mange muligheder, men hvem tager initiativet til det tværkommunale samarbejde?” spurgte Henrik Brandt igen og pegede på IFFD som den helt oplagte aktør på feltet.

 


Casper Lindemann: Skab flere aktiviteter i eksisterende rammer

Casper Lindemann: Skab flere aktiviteter i eksisterende rammer

Utraditionel tænkning kan udnytte plads og bygninger tænkt til andre formål.

Et overløbsbassin kan i tørre perioder anvendes til boldspil, en motorbane med få aktive timer på grund af støjkrav kan udnyttes til rulleskøjteløb, virksomhedernes aftenmøde parkeringspladser kan bruge. Der er masser af muligheder for de kommuner, som evner at tænke på tværs af grænser og restriktioner.

Det påpeger Casper Lindemann fra DIF i diskussionen om tværkommunal tænkning.

Dermed understreger han også, at kommunerne – og alle andre – må se idrætsfaciliteter som meget andet end haller og stadions. Investeringer i idrætsfaciliteter er vigtige for kommunerne, som ofte henviser til sundhed for borgerne og muligheden for at profilere sig som attraktiv for bosætning og turisme.

”Løsningen er at politikerne lægger strategi og planer og gør det på tværs af politikområder og forvaltningsgrænser,” understreger Casper Lindemann.


Niels Bækgård: Fokus er flyttet

Niels Bækgård: Fokus er flyttet

Der er kommet større fokus på egenindtjening, udvikling og udnyttelse i den facilitetsorienterede idræt.

 

Før var det ofte foreningen med særligt gode politiske kontakter, som skabte basis for udvikling af idrætsfaciliteter. Det er slut nu, hvor der er større krav til dem, som driver faciliteterne. Fokus vil flytte fra følelser til mere kontante krav.

Niels Bækgård, direktør for Sport og Event Park Esbjerg, pegede på, at bedre organisering er forudsætningen for en bedre udnyttelse af faciliteterne.

”Den selvorganiserede idræt er vækst, og vi må sørge for, at vi stiller faciliteterne til rådighed også for dem og ikke kun fokuserer på foreningsidræt. Hvis vi ikkeafsætter ledige timer i prime time, kan vi jo ikke se, om der er et behov blandt de selvorganiserede, som i sagens natur ikke planlægger langt ud i fremtiden,” sagde han på konferencen.

Partnerskaber og samarbejde er forudsætningen for udvikling af faciliteterne. På eventsiden kan idrætten både samarbejde på tværs af sportsgrene og sammen med andre i kulturlivet generelt, ligesom man har en lang tradition for at samarbejde og uddannelse, salg og markedsføring.

Tilgængelighed og udnyttelse er nøgleord i planlægningen af større og tunge specialanlæg, og det er helt nødvendigt, at man er villig til tværkommunalt samarbejde, når der bruges mange penge på de ydre rammer.


Ricky Raaholdt: Tilfredse eliteudøvere

Eliteatleter er generelt tilfredse med idrætsfaciliteterne, siger Team Danmark.

”Danmark skal være det bedste sted at dyrke elite. Det er ambitionen for Team Danmark,” sagde projektdirektør i Team Danmark Ricky Raaholt på IFFDs konference.

”Og TDs brugerundersøgelse fra 2017 viser, at vores atleter er rigtig tilfredse med faciliteterne. Det hænger nok sammen med vores samfundsmodel, hvor vi godt ved, at vi ikke har ubegrænsede økonomiske muligheder.”

Der er tale om et kompliceret økosystem, hvor specielle træningsfaciliteter for eliten placeres ud fra vidt forskellige hensyn såsom uddannelsesmuligheder og historiske forhold. Vigtigst er det, at præningscentre placeres i miljøer, som ”er deres”, hvorved Ricky Raaholt henviser til udøverne af sportsgrenene.

Ny faciliteter kommer til i dialog med de enkelte forbund og i et samarbejde med de øvrige aktører på området som f.eks. kommuner og LOA.

Niels Bækgård fra SEPE spurgte fra salen ind til TDs kommunekontrakter, som ofte indgås med en enkelt kommune: ”Kan de hæmme eller være med til at udvikle et tværkommunalt samarbejde?”

Ricky Raaholts svar ikke entydigt.


Skrevet af IFFD