Bæredygtige Idræts- og Fritidsfaciliteter

Bæredygtige Idræts- og Fritidsfaciliteter

Bæredygtighed er meget mere end energioptimering.

Med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål har vi bedt vores oplægsholdere forholde sig til de verdensmål, der kan relateres til idræts- og Fritidssektoren:

Det kommer til at handle om både sundhed & trivsel, Kvalitetsuddannelse, Ligestilling, bæredygtig energi, anstændige jobs, mindre ulighed, klimaindsatser og meget mere.

Det bliver et par spændende dage, hvor vi skal høre både danske og internationale eksperter give os inspiration og stof til eftertanke.

Læs det fulde program og meld dig til her: SportsFair-konferencen 2019 

Deltagelse i konferencen og besøg på SportsFair 2019 er gratis for medlemmer af IFFD.

 

SportsFair 2019

SportsFair er brancheudstillingen, hvor en lang række organisationer mødes for at inspirere og netværke omkring udviklingen af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter.

Der bliver relevante workshops, miniforedrag, live-demonstrationer og aktiviteter for både beslutningstagere, planlæggere og driftsfolk fra idræts- og fritidssektoren i Danmark.

Det bliver kort sagt to helt uundværlige dage for alle med interesse i drift og udvikling af faciliteter.

Læs mere om messen og dens aktiviteter her: SportsFair 2019

Har du ikke mulighed for at deltage på vores konference, men vil gerne besøge messen, kan du forhåndsregistrere dig på www.sportsfair.dk - men bemærk, at du dermed IKKE tilmeldes konferencen.

 

Tilbud til politiske udvalg

IFFD tilbyder politiske udvalg fra danske kommuner at stille mødelokaler til rådighed under udstillingen.

Har dit udvalg lyst til at se udstillingen og evt. deltage i vores konference og samtidig kombinere dagen med et udvalgsmøde, kan I således låne et mødelokale ved blot at kontakte vores sekretariat på 70 70 10 54 - så booker vi det til jer.

 


Skrevet af IFFD