Mød IFFD på Idrætsmødet

Mød IFFD på Idrætsmødet

Sommerferien er så småt ved at være overstået, men i IFFD har vi masser af spændende ting på programmet til dit efterår. 

Først og fremmest kan du møde os på Idrætsmødet i Aalborg den 29. august. Her faciliterer vi et konferencespor med fem oplæg, der kredser om vores fokuspunkter.

14.00 - 14.45: Kompetenceudvikling og vidensdeling 
Kl. 14.00 indleder vi konferencesporet med en snak om kompetenceudvikling. For hvis vi gerne vil blive ved med at tiltrække brugere til vores idrætsfaciliteter, er det vigtigt, at vi styrker og udvikler kompetencerne hos medarbejderne.

Når det kommer til idræts- og fritidsfaciliteter, har der aldrig været tradition for ledelsesmæssig kompetenceudvikling. Med andre ord findes der altså et efterslæb på uddannelsesområdet. Lægger man det sammen med, at selve opgaven har ændret sig markant i de senere år, står vi med nogle åbenlyse udfordringer.

Men hvordan forholder kommunerne sig til det? Hvor strategisk går de til værks, når vi snakker uddannelse og kompetenceudvikling? Og hvilke kompetencer er der egentlig brug for?

Deltagere:
Niels Bækgård (IFFD og Direktør i Sport & Event Park Esbjerg)

Kurt Schmidt (Fritids og Idrætschef i Kolding Kommune)
Klaus Frejo (Direktør i Idrættens Udviklingscenter)

14.50 - 15.35: Rammebetingelser
I IFFD er vi meget optaget af, at rammer og lovgivning skal understøtte idræt og fritid. Derfor ønsker vi at udfordre de lovgivende myndigheder i forhold til at skabe bedst mulige rammer for organisering og drift. Og det vil vi meget gerne diskutere på Idrætsmødet.


Det endegyldige mål i den sammenhæng er naturligvis at få flere til at dyrke idræt og benytte sig af faciliteterne. Men hvor tidsvarende er de eksisterende rammebetingelser i den forbindelse? Er organiseringen i virkeligheden vigtigere end aktiviteten? Skal den både være det for unge og ældre?

Og hvad med de kommunale tilskudsmodeller - modarbejder de i nogen grad ønsket om at skabe mere aktivitet? Kan det med andre ord gøres anderledes?

Deltagere:
Peter Nyegaard Jensen (IFFD og byrådsmedlem i Silkeborg Kommune)

Simon Rømer Roslyng (DGI Facilitetsudvikling)

15.45 - 16.30: Tværgående samarbejde
Vi fortsætter vores konferencespor med et indlæg omkring tværgående samarbejde.

I den kommunale proces for udvikling og drift af anlæg og faciliteter, mener vi i IFFD nemlig, at kommunerne bør søge samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Det bør de gøre for at optimere udnyttelsen af ressourcerne i form af en mere rationel drift med henblik på at skabe tilbud til brugerne.

Med andre ord handler det altså om, hvordan vi skaber mere idræt for pengene. Men det handler også om, hvordan vi ved at tænke anderledes kan skabe bedre og mere specialiserede idrætsanlæg uden at bruge flere penge.

For når kravene bliver mere specifikke, hvordan sikrer vi så, at faciliteterne ikke kopierer hinanden? Kan det gøres ved at tænke tværkommunalt? Og vil det give mere idræt, når der udbydes aktiviteter på tværs af faciliteter?

Deltagere:
Holger Kortbek (IFFD og Idrætschef i Gladsaxe Kommune)
Casper Lindemann (Danmarks Idrætsforbund)
Mads Sørensen (Formand for Kultur og Fritidsudvalget i Varde Kommune)

16.40 - 17.30: Udnyttelse af faciliteterne (16.40 – 17.30)
I IFFD er det vores overbevisning, at der først skal bygges nyt, når der er et reelt behov. I den henseende er det vigtigt at kigge på, hvordan vi kan blive bedre til at udnytte faciliteterne, og her er det afgørende, at både brugere og kommuner tager et fælles ansvar. Det skal vi undersøge og diskutere i vores fjerde oplæg på Idrætsmødet.

Det er paradoksale er dog, at mens foreningerne skriger på mere haltid, så viser undersøgelser, at hver fjerde bookede haltid aldrig bliver brugt. Men hvor meget fokus er der egentlig på kapacitetsudnyttelse ude i kommunerne? Hvornår kan vi kalde det en god udnyttelse, og hvad kan der gøres helt konkret for at højne udnyttelsesgraden?

Deltagere:
Evald Lange Rise (IFFD og Byrådsmedlem i Aalborg Kommune)
Jens Høyer-Kruse (Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund)
Henrik Zacho (Biblioteks- og Fritidschef i Holstebro Kommune)

17.40 - 18.30: Facilitetskrav
Som afslutning på vores konferencespor til Idrætsmødet har vi arrangeret en paneldebat, hvor vi skal diskutere facilitetskrav på tværs af kommuner og forbund.


I IFFD ønsker vi at forholde os kritisk til de krav, der stilles til faciliteterne. Idrætssektoren er et område med mange interessenter, og det har gjort det vanskeligt for kommunerne at komme på banen og få indflydelse på de krav, som specialforbund og internationale idrætsorganisationer eksempelvis stiller til faciliteterne.

Disse krav betyder i visse tilfælde, at kommunerne skal finansiere projekter, som går ud over prioriteringen af midler til andre idrætsgrene. Men hvordan sikrer vi, at kravene ikke skævvrider udviklingen af idrætsfaciliteter? Hvordan kan kommunerne og specialforbundene i fællesskab hjælpe hinanden til at understøtte en positiv og konstruktiv dialog, når det kommer til specifikke krav til idrætsfaciliteterne?

Deltagere:
Hans Christian Vestergaard (Ordstyrer)
Kim Jessing Pedersen (KL)
Claus Thomsen (Divisionsforeningen)
Casper Lindemann (Danmarks Idrætsforbund)
Mads Duedahl (Rådmand i Aalborg Kommune)

Niels Bækgård (IFFD og Direktør i Sport & Event Park Esbjerg)

Hvad så nu?
Hvis programmet lyder som noget for dig, kan du tilmelde dig Idrætsmødet og vores konferencespor på www.idrætsmødet.dk.

Ud over IFFD vil du også kunne møde en lang række andre interessenter på området, når det hele løber af stablen i Aalborg fra den 29. august til den 1. september. Det kan du læse meget mere om på Idrætsmødets hjemmeside. 

Vi ses i Aalborg til en spændende og lærerig dag i idrættens tegn. 


Skrevet af IFFD