Idræts- og fritidsfaciliteter som et bæredygtigt samlingspunkt

Idræts- og fritidsfaciliteter som et bæredygtigt samlingspunkt

Som et ekstra indspark til diskussionen omkring idrætsfaciliteter som bæredygtigt samlingspunkt lægger Peter Forsberg fra Idrættens Analyseinstitut og SDU vejen forbi SportsFair og IFFDs branchekonference.  

Her vil han holde fortælle lidt om sin forskning inden for området, og i tråd med Maja Pilgaards oplæg vil det i høj grad komme til at handle om nye måder at forstå og udnytte de eksisterende faciliteter på.

Derudover vil den ph.d.-studerende forholde sig mere specifikt til konferencens overordnede fokus på FNs verdensmål, mens han også vil bidrage med historiske perspektiver til debatten. 

- Kigger man på vores idrætsfaciliteter i et historisk lys, er det interessant at se, hvordan man i mange år har været optaget af at udnytte ressourcerne bedst muligt. Her er spørgsmålet så, om det er blevet gjort ud fra et bæredygtigt perspektiv, eller om det snarere har været et spørgsmål om økonomi, lyder det fra Peter Forsberg. 

- Under alle omstændigheder er det i hvert fald godt, at vi sætter fokus på verdensmålene, da de fungerer som en god anledning til at tænke i værdi for de enkelte kommuner, anlæg og ledere. 


Ingen færdig drejebog
Men hvad kan man som idræts- og fritidsfacilitet så helt konkret gøre for at udvikle sig til et endnu mere bæredygtigt samlingspunkt? Svaret på det spørgsmål afhænger ifølge Peter Forsberg af den enkelte kontekst, og derfor er det centralt, at lederne har forståelse for, hvad der fungerer i lige netop deres lokalsamfund og kommune. 

I tråd med Maja Pilgaards tanker vedrørende inklusion af socialt udsatte kommer Peter til at fremhæve et par enkelte fremgangsmåder i sit oplæg på IFFD-konferencen. Hans forskning viser nemlig, at det giver god mening at tænke i alternative eller nye retninger, når man skal finde frem til effektive indsatser på området. 

- Idræts- og fritidsanlæg har visioner for, hvordan man skal udvikle sig som samlingspunkt. I de senere år er der blevet lagt større fokus på eksempelvis køn og udsatte grupper, men de eksisterende foreninger har haft svært ved at implementere brugbare løsninger.

Det hænger ifølge Idan-analytikeren sammen med, at man meget hurtigt falder tilbage i de vante spor eller rammer, når der skal findes konkrete løsninger. Og så er spørgsmålet, om det ikke er bedre at bringe andre aktører på banen?

- Der findes gode eksempler på, hvordan der kan skabes udvikling i driften og udnyttelsen af vores idrætsfaciliteter. En fællesnævner for flere af dem er, at man tør bryde med faste rammer og tænke i tilbud, der kan fungere som et supplement til de eksisterende, forklarer Forsberg.  

Du kan høre meget mere til Peter Forsberg og resten af vores spændende oplægsholdere på IFFD-konferencen til SportsFair 2019. Har du endnu ikke tilmeldt dig, kan det gøres her, hvor du også kan se resten af programmet.


Skrevet af IFFD